NEKROLOG

zasl. prof. dr. Peter Novak (1937-2022)

zasl. prof. dr. Peter Novak (1937-2022)

zasl. prof. dr. Peter Novak (1937-2022)

V 85. letu starosti nas je marca 2022 zapustil zaslužni profesor dr. Peter Novak, nagrajenec za življenjsko delo Zveze strojnih inženirjev Slovenije v letu 2011.

Profesor Peter Novak je leta 1961 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani,  leta 1975 pa doktoriral pri dr. Todoroviću, uglednem profesorju na strojni fakulteti v Beogradu. Od leta 1961 do upokojitve je bil zaposlen na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, leta 1984 je bil izvoljen v rednega profesorja. Predaval je predmete: ogrevanje, hlajenje in klimatizacija, obnovljivi viri energije in varstvo okolja. Profesor Novak je ustanovil in vodil Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter tako utrl nadaljnjo pot razvoja ogrevalne tehnike na fakulteti. Delo s študenti ga je navduševalo, tako je bil je mentor dvajsetim doktorandom in več kot tristo inženirjem strojništva. Po upokojitvi se je usmeril k novim izzivom – postal je ustanovitelj ter prvi dekan Visoke šole za tehnologije in sisteme v Novem mestu, ki se je kasneje preimenovala v Fakulteto za strojništvo Univerze v Novem mestu.

Svoje raziskovalno delo je usmerjal na področja prenosa toplote in snovi v stavbah in napravah, sončne energije, planiranja energetike, tehnike za okolje, energetske politike, varstva in izboljšanja človekovega okolja. V slovenskem okolju pa je najbolj prepoznan kot pionir pri uporabi sončne energije in priprave standardov za testiranje sprejemnikov sončne energije.

Profesor Peter Novak je bil močno vpet v slovensko in mednarodno industrijo ter z vizionarskim mišljenjem postavil nekaj ključnih temeljev na področju varstva okolja, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

V sedemdesetih in osemdesetih letih so na slovenski obali, v Dalmaciji in Črni gori zgradili veliko turističnih objektov z instaliranimi solarnimi sistemi, pri katerih je sodeloval prof. Novak. Poleg sončne energije je dr. Novak slovenskim podjetjem ponudil inovativne rešitve na področju učinkovite rabe energije v stavbah. Na podlagi njegove rešitve je Mercator v svojih trgovskih centrih kot prvi v Evropi uporabil izpodrivno prezračevanje, MIK iz Celja pa v svoja okna vgrajuje njegovo rešitev lokalnega sistema prezračevanja.

Pripravil je temeljne gradbeniške standarde za toplotno zaščito stavb. Inovativni sta njegovi krivulja in formula v pravilniku o dopustnih toplotnih izgubah zgradb iz leta 1979, v katerega je vključil – in jih definiral – bistvene elemente za porabo energije v stavbah: faktor oblike, stopnjo izolacije in velikost ter vrsto zasteklitve. Naklon krivulje se spreminja z rastjo cen energentov in tako sproti določi novo, ostrejšo dopustno rabo energije.

Zasl. prof. dr. Peter Novak je bil član številnih združenj: bil je častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo, več kot dvanajst let je bil član sveta za varstvo okolja, bil je predsednik komisije za klimatizacijo in član znanstvenega sveta na Mednarodnem inštitutu za hlajenje IIR, podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje in podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA. Bil je tudi častni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE. V Zvezi strojnih inženirjev Slovenije smo mu leta 2011 podelili najvišjo nagrado za požrtvovalno delo v inženirstvu, nagrado za življenjsko delo.

Zasl. prof. Novak je bil eden glavnih ambasadorjev naše inženirske stroke doma in v tujini, vedno poln idej ter napredne miselnosti. Njegove vizionarske ideje se že uresničujejo – sončna energija dobiva pomembnejšo vlogo, tudi nizkoenergijske stavbe postajajo gradbena praksa.