zakonski_predpisi_namestitev

“Pred vami je 16. verzija programa PREDPISI. Program je namenjen za uporabo v operacijskem sistemu Windows. Pred inštalacijo programa je potrebno natančno prebrati navodila, da med samo inštalacijo ne bi prišlo do napak.

1. Tehnične zahteve

Program PREDPISI potrebuje za svoje delovanje PC Pentium. Namenjen je za uporabo v operacijskem sistemu Windows 95, 98, Me, NT, 2000 in XP.

2. Postopek instalacije

Program instalirate tako, da poženete SETUP. Če uporabljate operacijski sistem NT, 200 ali XP je pomembno, da se pred inštalacijo prijavite kot skrbnik sistema (Administrator). Po potrebi lahko spremenite ime direktorija na katerega se program kopira. Program je zaščiten pred neavtoriziranim kopiranjem, zato je potrebno po končanem kopiranju opraviti še avtorizacijo programa.Za pravilno prikazovanje vseh prilog, je potrebno inštalirati ACROBAT READER, ki ga brezplačno dobite na http://www.adobe.com/.

3. Avtorizacija programa

Ko program prvič poženete, vam sporočiregistracijsko kodo. Da bi program lahko uporabljali, potrebujete šeavtorizacijsko kodo. To lahko dobite na dva načina:

– Na internetu, na naslovu:http://vss-ce.com/predpisi

ali

– Pošljite e-pošto z vašimi podatki na naslov: info@zveza-zsis.si