thermal_sciences_1
thermal_sciences_2
thermal_sciences_3thermal_sciences_4
PROCEEDINGS of the ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar(2004 ; Bled)ASME – ZSIS International Thermal Science Seminar (elektronski vir)ASME – ZSIS International Thermal Science Seminar (zbornik) Thermal sciences 2004 [Elektronski vir] : proceedings of the ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar II, June 13-16 2004, Bled, Slovenija / edited by Arthur E. Bergles et.all. -Ljubljana : ZSITS, 2004. – 1 optični disk (CD-ROM) ; 8 cm

Zbornik izdan tudi kot knjiga (COBISS-ID 321320). – Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih

ISBN 961-91393-0-5 536(063)(082)66.021.4(063)(082) COBISS.SI-ID 321320
BERGLES, Arthur E.
Preface : “… experimental papers presented at the ASME-ZSITS …” / A. E. Bergles, Iztok Golobic[!].
V: ETF science. – ISSN 0894-1777. – #Vol. #27, #no. #7, special issue (2002), str. 485.
620.9 MECH: EA
COBISS.SI-ID 5071387

Glej publikacijo:
TI=ETF science : experimental thermal and fluid science ISSN: