PRVA konferenca inženirjev strojništva Slovenije, Portorož, november 6-7, 2007 : povzetki predavanj. – [Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev Slovenije], 2007. – 33 str. : ilustr. ; 30 cm >621

COBISS.SI-ID 10346779