Albert Struna Predhodnica Zveze strojnih inženirjev Slovenije je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZSITS). Ustanovljena je bila leta 1961 na pobudo prof. Alberta Strune. Že takrat je ZSITS dobila organizacijsko strukturo – obliko povezave krajevnih in strokovnih društev v krovno Zvezo. V letu 2002 se je Zveza strojnih inženirjev in tehnikov preimenovana v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS), pri čemer se je status vseh članic Zveze ohranil. Danes ZSIS združuje pod svoje okrilje 15 članic. Zveza strojnih inženirjev Slovenije samostojno ali preko svojih članic sodeluje z izobraževalnimi, razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami, z zbornicami in drugimi organizacijami in institucijami.
Namen Zveza za namene pospeševanja in uveljavljanja strojne stroke in strokovnosti sodeluje tudi z drugimi zvezami in organizacijami izven meja Slovenije. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani s pomočjo organizacije posvetovanj, konferenc izobraževanj, delavnic ter nenehnim informiranjem in sledenjem tehničnega in tehnološkega razvoja dejavnosti v okviru bogatega področja strojništva.

Društva in sekcije

Zap. št. Ime društva in naslov Predsednik e-pošta
1. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV INTEHNIKOV LJUBLJANA
Karlovška cesta 3, Ljubljana
Sašo Jenko saso.jenko@gmail.com
2. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR
Zolajeva 12, 2000 MARIBOR
Franci Jakopič sdvorsic@gmail.com
3. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV CELJE
Žlausova 8, 3212 VOJNIK
Anton LOJEN, univ. dipl. inž. /
4. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO
Šegova ulica 112, 8000 NOVO MESTO
Mitja NOVAK, univ. dipl. inž. dsit-nm@dsit-nm.si
5. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV KRŠKO
Tovarniška 4, 8270 KRŠKO
Matjaž CERAR, univ. dipl. inž. atjaz.cerar1@guest.arnes.si
6. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESCE
Alpska cesta 43, 4248 Lesce
Dr. Samo ZUPAN, univ. dipl. inž. samo.zupan@siol.net
7. Društvo SDHK Slovensko društvo hladilne in klimatizacijske tehnike
Karlovška c. 3, 1000 Ljubljana
Dr. Janko REMEC, univ. dipl. inž. janko.remec@guest.arnes.si
8. SDFT Slovensko društvo za fluidno tehniko
Smetanova 17, 2000 MARIBOR
Kristan LES, univ. dipl. inž. sdft@runi-mb.si
k.les@hae.si
9. Društvo SITHOK Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 LJUBLJANA
Dr. Vincenc BUTALA, univ. dipl. inž vincenc.butala@fs.uni-lj.si
10. SDDE Slovensko društvo za daljinsko energetiko
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
Dr. Alojz POREDOŠ, univ. dipl. inž. info@sdde.si
11. DRUŠTVO ZSIRPN
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Dr. Ivan PREBIL, univ. dipl. inž. ivan.prebil@fs.uni-lj.si
12. SDA Slovensko društvo za akustiko
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 LJUBLJANA
Dr. Mirko ČUDINA, univ. dipl. inž. mirko.cudina@fs.uni-lj.si
13. DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVA GORICA
Batuje 32, 5262 ČRNIČE
BRANKO UŠAJ, univ. dipl. inž. branko.usaj@siol.net
14. SVM Skupina za vozila in motorje
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Dr. Tomaž Jurejevčič jernej.klemenc@fs.uni-lj.si

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
KARLOVŠKA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA

PREDSEDNIK
Prof. dr. IZTOK GOLOBIČ

PODPREDSEDNICA
Mag. JANJA PETKOVŠEK

PODPREDSEDNIK
Dr. FRANC CIMERMAN

PODPREDSEDNIK
Dr. ALEŠ MIHELIČ