thermal_sciences_0
thermal_sciences_2
thermal_sciences_3thermal_sciences_4
ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar (elektronski vir)ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar (zbornik)
(2000 ; Bled)
Thermal sciences 2000 [Elektronski vir] : proceedings of the ASME –
ZSITS International Thermal Science Seminar, June 11 – 14, 2000, Bled,
Slovenia / edited by Arthur E. Bergles and Iztok Golobič. – Ljubljana :
ZSITS, 2000. – 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Zbornik izdan tudi kot knjiga (COBISS-ID 107710208). – Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6353-27-6
536(063)(082)
66.021.4(063)(082)
COBISS.SI-ID 107849984

BERGLES, Arthur E.
Preface : “The ASME – ZSITS …” / Arthur E. Bergles, Iztok Golobič.
V: Thermal sciences 2000 / editors Arthur E. Bergles, Iztok Golobič. – Ljubljana : ZSITS, 2000. – ISBN 961-6353-26-8. – Str. [III].
536 MECH: EF
COBISS.SI-ID 3741979
Glej publikacijo:
TI=Thermal sciences 2000 : proceedings of the ASME – ZSITS
International Thermal Science Seminar, Bled, Slovenia, June 11 – 14, 2000 ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar (2000 ; Bled)

#A #selection of papers presented at The ASME – ZSITS International Thermal Science Seminar, Bled, Slovenia, 11th-14th June 2000 / edited by Arthur E. Bergles and Iztok Golobič. – V Ljubljani : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije – ZSITS : Fakulteta za strojništvo: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kovinske industrije ; v Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Pleško). – Str. 341-552: ilustr. ; 29 cm. – (Strojniški vestnik. Special issue, ISSN 0039-2480; #letn. #47, no. 8)

Ov. nasl. – Bibliografija pri vseh prispevkih
536(063)(082)
66.021.4(063)(082)
COBISS.SI-ID 123709440