Spoštovane STROKOVNE ZVEZE in DRUŠTVA, inženirskih in drugih dejavnosti.

Ponovno se obračamo na vas, sedaj z nekoliko obširnejšim pismom in več namenskim pojasnilom.

Seveda gre ponovno za našo prošnjo za vašo podporo realizacije projekta: »Podporno okolje delovanja strokovnega tehničnega nevladnega sektorja», ki je delno financiran iz sredstev socialnega sklada EU. Projekt je odobrilo Ministrstvo za javno upravo (MJU), v juliju leta 2009 na osnovi razpisa, aprila 2009.
Namen projekta je združevanje (evidentiranje) nevladnih organizacij, predvsem istega vsebinskega področja, v našem primeru prirodoslovnih in zlasti inženirskih (tehniških dejavnosti, torej mreženje obstoječih nepovezanih društev, ki imajo željo in potenciale za skupno delovanje doseganja potrebnih premikov na področju razmišljanja in operativnih aktivnosti v našem gospodarstvu in zlasti realnem sektorju naše družbe).

K mreženju, torej podpori našemu projektu vabimo tudi zveze in društva iz humanitarnih in družbenih ved. Tudi pripadniki teh sfer se dnevno srečujejo s tehniko in produkti proizvodnje, tu in tam tudi s posledicami neugodnih škodljivih stranskih učinkov (npr. onesnaževanje zraka, vodnih odplak iz komunalnih in industrijskih virov, onesnaževanje okolja z odpadki vseh vrst, neuporabljivih materialov, a tudi naravne ujme prinesejo svoj grozeči delež). Vse omenjene neugodne posledice je možno preprečiti ali vsaj omiliti. Tehnika in tehnologija to danes zmore. Vprašanje so le sredstva – kapital ter prioriteta reševanja in preventiva v izvirnih zasnovah. Odločitve pa sprejema politika, ki odgovorno razmišlja le ob kritičnem javnem mnenju. Tu pa inženirska sfera potrebuje vašo (NVO) odločilno podporo, ki jo že predhodno lahko pokažete s podporo našemu projektu.

Tehniška, inženirska proizvodna sfera je pri nas popolnoma prezrta in zapostavljena, čeprav je glavna in nujno potrebna za ustvarjanje dodane vrednosti, ki jo hočejo deliti predvsem druge družbene sfere (npr.: pravne, zdravstvene in izobraževalno vzgojne strukture v plačilnih razredih).

Da bi lahko uveljavili in zaščitili svoje socialne, poklicne in družbeno enakopravne pravice in tudi priznanja, se je potrebno posvetiti svojemu delu za dobrobit družbe (nova delovna mesta, s čim višjo dodano vrednostjo), se moramo najprej prešteti, evidentirati v mrežo prostovoljno pripravljenih sodelavcev (društva in zveze) ter se dogovoriti za javni nastop, predstavitev naše zamisli in zahtev, da bi lahko odigrali vlogo, ki jo imajo organizacije inženirskih struktur v demokratičnih razvitih deželah EU in sveta. Razmisliti bo treba tudi o ustanovitvi Strokovnih sindikatov RS, za zaščito socialnih in poklicnih pravic in vrednot inženirskih struktur, a ne za namene stavkanja – štrajka, temveč z argumentiranjem in dialogom (kot je bistvena zgodovinska karakteristika inženirskih struktur), doseči enakopraven položaj pri delitvi dobrin. Predstavitev bi seveda morala biti v okviru naše realnosti, za naše razmere, naše potrebe in naše možnosti.

V predhodnem tekstu smo vam predstavili našo zamisel o postopkih in zamisli naših prizadevanj za drugačno – aktivno vlogo inženirske sfere v naši družbi. Zato Vas tudi prosimo za že navedeno podporo našemu projektu, da bi se s skupnimi močmi nekaj premaknilo, seveda v dobro tudi s finančno podporo vsem, ki bi v taki mreži sodelovali.

Da boste naše zamisli lažje razumeli vas želimo informirati še o naslednjem:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS) se že več kot 10 let udeležuje različnih srečanj, posvetov in delavnic, ki jih v imenu MJU organizira oz. izvaja Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), kakor tudi druge ustanove civilne družbe, z željo, da bi dobili finančno podporo za naše tekoče aktivnosti ali od državne uprave »odpirane« dejavnosti (javni razpisi), kar se nam je prvič ponudila prilika na JAVNEM RAZPISU, v lanskem letu (uvodoma navedeni projekt).

V letu 2006 smo na priporočilo MJU pripravili pismo: PREDLOG VKLJUČEVANJA SLOVENSKE INŽENIRSKE ZVEZE V REGIONALNI IN DRŽAVNI RAZVOJ NA PODROČJU INŽENIRSTVA in ga dne 22. 09. 2006 (dokument 1), naslovili na Službo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Predlog za sodelovanje inženirskih nevladnih organizacija (NVO), je bil dan v imenu vseh članic SLOVENSKE INŽENIRSKE ZVEZE, pa tudi drugih društev, na katere se obračamo s prošnjo za podporo. Navedeni predlog prilagamo.

Prepričani smo, da boste med 14 temami, ki so navedene pod poglavji A, B in C, našli tudi vi možnost za vaše aktivno sodelovanje pri JAVNIH RAZPISIH, ki bodo še sledili, vse do zaključka razdobja 2007-2013, ko se bodo zaključili od EU podporni razvojni programi, ki jih je RS leta 2006 predložila EU v odobritev in finančno podporo.

Naslovno ministrstvo: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je naš PREDLOG vključila v PROGRAM RAZVOJA 2007-2013, kar nam je potrdila s povratnim pismom, z dne 29. 09. 2006 (dokument 2), katerega kopijo tudi prilagamo k temu našemu pismu, s katerim se obračamo s prošnjo za vašo podporo k našemu, v uvodu navedenemu PROJEKTU in ponovno poudarjamo, da se za podporo k našemu projektu, obračamo na tista društva in zveze NVO, ki nam svoje podpore še niso izkazali, a so našo prošnjo za podporo že prejeli ali pa morda tudi ne. Vsem društvom in zvezam, ki so nam že poslali svojo podporo našemu PROJEKTU, se s tem pismom zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Vsa društva in zveze, prejemniki tega našega pisma prosimo, da zasledujejo našo spletno stran, Zveze strojnih inženirjev Slovenije in spletno stran PROJEKTA: MINVO (Mreža inženirjev nevladnih organizacij), kjer bomo objavljali novosti in opozorili na JAVNE RAZPISE obravnavanega področja. Na spletnih straneh bomo poskušali za vas posredovati tudi naše predloge in izkušnje (dobre in slabe), ki smo jih pridobili v tem desetletju s komunikacijami, kontakti, posveti in delavnicah na področju NVO, v organizaciji CNVOS ali MJU oz. MOP, pa tudi v kontaktu z drugimi ministrstvi.

Za zaključek pa še nekaj številk.

Evropska skupnost je RS za RAZVOJNE PROGRAME, za razdobje 2007-2013 odobrila okoli 5 milijard EUR finančnih sredstev, ki jih Slovenija zelo slabo črpa – izrablja. Vzroki so v nekvalitetnih – slabo pripravljenih programih, ki ne dobijo podpore v EU in zato financiranje razvoj Slovenije iz sredstev EU znatno zaostaja za razpoložljivimi možnostmi.

Poskusimo polno izkoristiti naše možnosti, pridobiti finančna sredstva EU za naše dejavnosti, ki bodo skladne z bodočimi JAVNIMI RAZPISI ali pa predlaganimi temami v našem pismu v prilogi (dokument 1).

Zato prosimo podpore za naše »mreženje« in vaše nadaljnje sodelovanje v smislu predstavljenih možnosti. Imamo pogoje, da za dobre programe dobimo tudi finančno podporo, delno financirano iz skladov EU.

Da bi poživili povezave in sodelovanje inženirske sfere predlagamo, da vsaj vse članice SIZ, kot prvi korak, čimprej določijo pooblaščeno kontaktno osebo (pisno najavo na ZSIS ali SIZ), ki bi se udeležila sestanka (termin in kraj po dogovoru). Na sestanku bi udeleženci predstavili svoja razmišljanja , predloge, pogoje, pa morda tudi kritiko, s ciljem, zasnovati drugačne odnose, kot so potekali v zadnjem desetletju. Poskusimo, morda nam bo uspelo, kar bo dobro, ne le za nas ampak tudi za vlogo, ki jo inženirska populacija ima v razvitih demokratičnih družbah. Posledice molka in morda samo navidezno »brezbrižnost«, bomo občutili vsi, zlasti pa generacije, ki prihajajo za nami.

Čimprej pričakujemo vaš odziv, vaše predloge in mnenje o poživitvi medsebojnega – meddruštvenega sodelovanja, zlasti pa srečanja strokovnih zvez v okviru SIZ za nadaljnjo aktivnejše delovanje v korist strok in gospodarstva RS.

Vključite se v mrežo NVO, več nas bo, močnejši in trdnejši bodo naši argumenti, lažje bomo dosegli realne vrednote inženirskih dejavnosti za dobrobit vse družbe.

Lepo pozdravljeni z željo, po odzivu, saj na predstavljenem področju ZSIS, ne bi želela biti sama z okrnjenim vodstvom SIZ.

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV

SLOVENIJE
Vodja projekta: Jože Gorenc, u.s.is.

Priloge: Kot v tekstu in obrazec za podporo