Predloga za pripravo kratkega znanstvenega prispevka

Prenesite >>

Citiranje

Zaradi želje po mednarodne vpetosti revije mora biti citiranje v znanstvenih člankih v skladu z Elsevier prakso in sicer na osnovi revije International Journal of Heat and Mass Transfer.

V besedilu navajajte citate v oglatih oklepajih ([1]) ali pa s priimkom prvega avtorja in oglatim oklepajem (Liu [1]) oz. (Liu et al. [1]). Vsi citati iz besedila morajo biti navedeni na koncu članka v poglavju Reference (ang. References), in sicer v takem zaporedju, kot se pojavljajo tudi v besedilu, skupaj z zaporedno številko v oglatem oklepaju. Reference naj bodo oblikovane, kot je navedeno spodaj v primerih ([1] članek v reviji; [2] dopolnilne informacije članku; [3] knjiga; [4] uredniška publikacija; [5] disertacija; [6] neobjavljeno poročilo; [7] objavljeno poročilo; [8] konferenčni zbornik; [9] patent):

[1] Q.S. Liu, B. Roux, M.G. Velarde, Thermocapillary convection in two-layer systems, International Journal of Heat and Mass Transfer, 41 (11) (1998) 1499-1511.

[2] E.R.G. Eckert, H.H. Cho, Transition from transpiration to film cooling, International Journal of Heat and Mass Transfer, 37 (suppl. 1) (1994) 3-8.

[3] A. Bejan, Convection Heat Transfer, Second Edition, Wiley, New York, 1995, pp. 62-75.

[4] M. Kaviany, Heat transfer in porous media, v: W.M. Rohsenow, J.P. Hartnett, Y.I. Cho (Eds.), Handbook of Heat Transfer, McGraw-Hill, New York, 1998, pp. 9.32-9.43.

[5] W.-T. Yang, Two-phase swirl flow, PhD thesis, University of Illinois, Chicago, IL, 1997.

[6] S.P. Vanka, Efficient computation of viscous internal flows, SBIR Phase-I Report, NAS3-25573, Propulsion Research Associates, Westmont, IL, August 1989.

[7] J. Davids, D. Smith, Analysis of constant-velocity joints under high torque, HMSO, London, 1996, pp. 1-8.

[8] V.P. Carey, Modeling of microscale transport in multiphase systems, v: J.S. Lee (Ed.), Proceedings of the Eleventh Heat Transfer Conference, Taylor & Francis, Philadelphia, PA, 1998, pp. 23-40.

[9] T. Burns, US Patent No. 358498, 1995.

Vedno vključite številke strani za reference člankov in številke strani ali številko poglavja za reference knjig. Vsaka referenca mora biti navedena (citirana) v besedilu vašega članka.

Citiranje s pomočjo EndNote-a

Zaradi zagotavljanja konsistentnosti navajanja literature je zelo priporočljiva uporaba programov za pomoč pri navajanju literature (EndNote, Menedely, Reference Manager idr.). Na spletni strani Zveze strojnih inženirjev Slovenije je dosegljiva predloga za program EndNote (“Svet strojništva.ens”), ki jo enostavno uvozite v program in uporabljate pri navajanju literature v reviji Svet strojništva.

Predloga je dostopna tu:

Mechanical_Engineering_World_ENS.ens

Svet_strojnistva_ENS.ens