razvitovsloveniji

Razvito v Sloveniji

Projekt Razvito v SlovenijiCreated in Slovenia je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in predstavitvi
tehničnih dosežkov slovenskega prostora je bil realiziran v okviru Slovenske inženirske zveze.

Pri delu smo upoštevali predvsem naslednja izhodišča:

  • vsak narod mora poleg lepote naravnih bogastev svoje dežele v borbi za svojo nacionalno integriteto promovirati svoje tehnične dosežke in posameznike;
  • v slovenskem prostoru, je podobno kot v svetu, približno 2 % vrhunskih znanstvenikov. Naša tehnična dediščina je izjemno bogata, a žal premalo prepoznavna, zato je izjemno pomembna njena promocija, da podkrepimo družbeni interes za inovativno ustvarjalno delo z visoko dodano vrednostjo;
  • potrebno je spodbujati interese mladih za naravoslovne in tehnične znanosti. Za večjo privlačnost naravoslovja bi bilo potrebno temeljito spremeniti metode poučevanja in vpeljati pouk naravoslovnih predmetov, ki bo temeljil na raziskovanju. Pri poučevanju tovrstnih predmetov je potrebno opustiti dosedanje metode poučevanja, ki izhajajo predvsem iz deduktivnega pristopa oziroma splošnih stališč, in v pouk vpeljati aktivno učenje, pri katerem učenci do znanja pridejo sami s pomočjo praktičnih vaj in poskusov. S samostojnim odkrivanjem naravoslovnih zakonitosti bi učitelji pri šolarjih zbujali sposobnost opazovanja, logično sklepanje in inovativnost. Inženirji se moramo prilagoditi na nove trende in izobraževati naslednje generacije študentov za njihovo usposobljenost za delo z orodji v svetu kakršen bo in ne kakršen je sedaj.

Celoten projekt predstavljen po posameznih slovenskih območjih, smo poizkušali razdeliti na enakovredna področja in sicer: Naša tehnična dediščina, Slovenski znanstveniki in njihova dela, Uveljavljeni izdelki slovenskega gospodarstva in Inovativni izdelki slovenskega gospodarstva.

Projekt Razvito v Sloveniji – Created in Slovenia je sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali k realizaciji projekta Razvito v Sloveniji – Created in Slovenia.

dr. Iztok Golobič