Raziskovalni program LEAP 2023

Raziskovalni program LEAP

Raziskovalni program LEAP je pridobil financiranje na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru Blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Program LEAP združuje najboljše znanstvene kompetence z najboljšimi industrijskimi partnerji z namenom demonstracije zelenega prehoda pri razvoju naslednje generacije napredne in funkcionalne embalaže, ki bo vključevale gradnike odpadne biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in bo omogočala izdelavo novih konstrukcijsko visoko zmogljivih embalažnih rešitev. Sodelujoči partnerji izkazujejo diverzificirano strukturo tako, da strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo v okviru projekta pokriva vse stranice trikotnika znanja – ULFS (koordinator) kot izobraževalno-raziskovalna inštitucija, ICP in SINTEF kot vrhunski raziskovalni ustanovi in GORENJE ter SUROVINA kot predstavnika industrije – potrebnih za snovanje nove trajnostne embalaže po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov

Ocenjujemo, da bodo rezultati projekta neposredno demonstrirani v praksi in bodo služili kot osnova za razvoj novih poslovnih modelov v tem segmentu tudi po končanju projekta. Tako bodo imeli korist od projekta vsa podjetja ter raziskovalne inštitucije s težnjo po uvajanju najnaprednejše zelene tehnologije izdelave embalaže, ki delujejo na trgih razvitega sveta.