STORITVE ZSIS

Storitve Zveze so podane s programom dela za tekoče leto in vsakokratnim opisom posameznih aktivnosti in dogodkov v organizaciji Zveze na njeni spletni strani in v tekočih elektronskih obvestilih in vabilih.
Ključne poudarki leta 2017 so namenjeni izobraževalnim seminarjem strojne stroke, seznanjanjem z zakonodajnimi novostmi na področju strojništva, izdajanju strokovno raziskovalne revije Svet strojništva in strokovno tehnične revije Plin – zemeljski plin, Akademiji strojništva 2017, promociji slovenskega inženirstva in slovenske industrije, projektu Razvito v Sloveniji, vključevanje v aktivnosti nevladnih organizacij, spodbujanju dela društev – članov Zveze strojnih inženirjev Slovenije in vrsti drugih aktivnosti o katerih se redno aktualno poroča na spletni strani Zveze www.zveza-zsis.si.