Zbirka zakonskih predpisov 2020

pomembnih za strojništvo in druge inđženirkse stroke

CENIK:

  1. Snopič in podatkovni medij, za enega uporabnika: 214,00 EUR,
  2. Snopič in podatkovni medij mrežna verzija  (za neomejeno število uporabnikov): 268,00 EUR,
  3. Snopič (samo tiskana verzija): 118,00 EUR,
  4. Podatkovni medij  za enega uporabnika (plus Seznam zakonskih predpisov): 183,00 EUR,
  5. Podatkovni medij mreža za neomejeno število uporabnikov (plus Seznam zakonskih predpisov):  220,00 EUR.

(Cene ne vsebujejo 5 % DDV)

Zbirka novih veljavnih zakonskih predpisov 2019

NAROČILO: Zbirke lahko naročite tu>>

PREDSTAVITEV:

Zveza strojnih inženirjev Slovenije vse od leta 1980 izdaja Seznam zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo (TPS).Zbirka se je s časom razširila tudi na druge inženirske stroke. Danes je pred nami že 39. dopolnitev.

V Seznamu so predpisi deljeni na štiri področja: -A-STROKA, -B-VARSTVO in -C-POSLOVNI PREDPISI ter še pod -D-DODATEK, (t.j. spisek redkeje uporabnih zakonskih predpisov: zakonski predpisi za urejanje prostora in prostorsko načrtovanje).

V tej izdaji Seznama delimo, kot že v prejšnjih, predpise še vedno v štiri področja:

  • A-STROKA, kjer so zbrani predpisi za splošno strojništvo (in druge inženirske stroke), niso pa zajeti predpisi za posamezne specialnosti, kot npr.: predpisi o meroslovnih zahtevah, kot tudi ne posamezni lokalni (občinski) predpisi,
  • B-VARSTVO, kjer so zbrani predpisi o varstvu pri delu, varstvu zdravja in okolja, varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • C-POSLOVNI PREDPISI, ki so pomembni za udeležence pri projektiranju ter zlasti pri odgovornem vodenju zahtevnih in posameznih del ter splošnih odnosih in obveznostih pri graditvi objektov in proizvodnih procesih,
  • D-evidenca zakonskih predpisov, ki so manj pomembni za strojno stroko in so razvrščeni pod D (s pripisano številko od 1 naprej) in obsegajo:

ZSIS je v letu 2005, torej v 26. dopolnitvi ZBIRKE TEHNIŠKIH PREDPISOV ZA STROJNIŠTVO (zbirka TPS) pripravila, poleg zbirke v običajnem (klasičnem – tiskanem) izboru, še dodatno kompleten posnetek na CD-ju, celotno vsebino predpisov (A, B, C in D), ki so izšli od januarja 1995. S tako rešitvijo vsebine smo nadaljevali tudi v nadaljnjih dopolnitvah TPS, ter jih glede na možnosti in  dostop (v elektronski obliki) začeli vnašati tudi predpise izpred leta 1995, vse od osamosvojitve Slovenije, v letu 1991.

Vsem uporabnikom želimo čimbolj uspešno in nemoteno delo ob uporabi predstavljene nove zbirke TPS.

Za naročilo se priporočamo in vas lepo pozdravljamo!

Ljubljana, 2020
Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Zbirka novih veljavnih zakonskih predpisov 2020