Strokovna delavnica dne 11.4.2019 s programom
PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA, DELO S PLINOM IN METODE UGOTAVLJANJA PUŠČANJ
uspešno zaključena.
Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo.
Nekaj utrinkov na spodnjih fotografijah. 

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA, DELO S PLINOM IN METODE UGOTAVLJANJA PUŠČANJ

Strokovna delavnica 11. 4. 2019 ob 9. uri

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA, DELO S PLINOM IN METODE UGOTAVLJANJA PUŠČANJ

Datum: 11. 4. 2019 ob 9. uri
Lokacija: Grand hotel Union, Steklena dvorana
Opis: Strokovna delavnica z nazivom «Protieksplozijska zaščita, delo s plinom in metode ugotavljanja puščanj« je eden izmed strokovnih dogodkov v organizaciji Skupine za plin in plinske tehnologije, s katerim želi strokovnjakom slovenske plinske industrije, predvsem operaterjem plinovodnih sistemov in večjim končnim uporabnikom, predstaviti pomembnost delovnih postopkov, ex. elaboratov ter ocen tveganja in ustreznega načrtovanja zaščitne opreme pri delu s plinom in napravami na plinovodnih sistemih ter z napravami na zemeljski plin. Delavnica bo obsegala predstavitev možnih posledic in nepredvidenih ter izrednih dogodkov na sistemih. Poseben poudarek bo namenjen temeljem ter strokovni praksi in pristopom za ureditev postopkov za delo s plinom. V popoldanskem delu delavnice bo švicarski Pergam predstavil najsodobnejše metode za detekcije in ugotavljanja puščanj.

Protieksplozijska zaščita, postopki za varno delo z zemeljskim plinom in najsodobnejše metode ugotavljanja puščanj