Plin in plinske tehnologije 2018

VABILO AVTORJEM
PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2018

Mednarodna konferenca
Grand hotel Union, 13. september 2018 ob 9:00

Pdf ikona PRENESITE VABILO >>

Spoštovani,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z IEMGas in GIZ DZP organizira že tradicionalno mednarodno konferenco

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2018

Konferenca bo v četrtek, 13. septembra 2018 v Grand hotelu Union v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri z naslednjimi okvirnimi ter ključnimi vsebinskimi sklopi:

 • Uvodna vabljena predavanja
 • Zakonodaja, standardi, pravila
 • Novi viri plina za omrežja in razvoj plinovodnih sistemov
 • Nove plinske tehnologije
 • Varnost delovanja in vzdrževanje

VABIMO VSE ZAINTERESIRANE AVTORJE K PRIJAVI SVOJIH STROKOVNIH PRISPEVKOV DO VKLJUČNO 29. JUNIJA 2018 NA E-NASLOV info@siplin.si. 

Podrobnejša navodila glede prijave strokovnih prispevkov in ugodnosti za avtorje ter vse ostale informacije najdete na spletni strani www.zveza-zsis.si.

Za dodatne informacije smo vam vedno na razpolago na spletni strani: www.zveza-zsis.si ali na naslovih info@zveza-zsis.si ter info@siplin.si 

Lep pozdrav,
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
IEMGas
GIZ DZP
ZP

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

RAZVOJ IN INVESTICIJE

 • Mednarodni investicijski in razvojni trendi na področju zemeljskega plina
 • Razvoj plinovodnih omrežij in oskrbe z zemeljskim plinom
 • Primeri dobrih praks načrtovanih ali uspešno zaključenih projektov z uporabo plina
 • Vodenje in financiranje projektov, investicijske študije 
 • Zakonodaja in regulativa na področju zemeljskega plina                 

PLINSKE TEHNOLOGIJE

 • Vodenje in upravljanje plinovodnih sistemov in naprav
 • Razvoj sodobnih plinskih naprav in tehnologij ter njihova uporaba za ogrevanje, hlajenje in tehnologijo
 • Zemeljski plin v transportu – polnilnice za vozila in vozila na zemeljski plin, cestni in ladijski transport 
 • Komprimiranje in utekočinjenje zemeljskega plina in tehnologija za njegovo uporabo 
 • Plinska tehnološka oprema (elementi, naprave, deli sistema, materiali, vzdrževanje…)

ZEMELJSKI PLIN, BIOPLIN, BIOMETAN IN NOVE VRSTE PLINOV V OMREŽJIH

 • Spremljanje in poenotenje kvalitete ter sestave plina v omrežjih
 • Proizvodnja in uporaba bioplina in biometana
 • Power to Gas in nove vrste plinov v omrežjih
 • Izvajanje meritev in umerjanje
 • Odorizacija plinov

VARNOST DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE

 • Ugotavljanje puščanj, tehnologije nadzora, preventivne aktivnosti, simulacije
 • Tehnološki postopki in oprema za varno delo
 • Vzdrževanje in digitalizacija
 • Sodobne tehnologije za učinkovito vzdrževanje
 • Varnost, vzdrževanje in upravljanje energetskih naprav in sistemov
Organizatorji konference Plin 2017