Predpisi 2008 Zbirka predpisov pomembnih za strojništvo (ISSN 1318-9646). Razširjena izdaja (Windows 95, 98, Me, NT, 2000 in XP), November 2008. Dve verziji: – individualna verzija – mrežna verzija