VSE O ČLANARINI

Letna članarina za podjetja znaša v odvisnosti od velikosti podjetja od 350 do 750 EUR brez DDV. Zveza članarino podjetij v celoti namenja izvajanju programa dela Zveze, ki je redno objavljen na spletni strani in tekočih obvestilih Zveze. Člani Zveze so pri pripravi programa dela povabljeni k podajanju predlogov, komentarjev in mnenj na predlog dela Zveze za tekoče leto. Za vsako tekoče leto se članarina določi do konca februarja, podjetja lahko morebitni odstop od članstva sporočijo Zvezi strojnih inženirjev Slovenije vsako tekoče leto do konca meseca marca.