POGOSTA VPRAŠANJA

Za kaj so namenjena sredstva iz članarin podjetij?

Sredstva članarin podjetij so v celoti namenjena tekočim aktivnostim Zveze s posodabljanjem spletne strani, izdajanju strokovno raziskovalne publikacije, pripravi in izvajanju izobraževanj, promociji slovenskega inženirstva in razpoložljivosti za aktivno delo društev na področju strojništva.

Kako se določi članarina za posamezno podjetje?

Članarina se vsako leto izračuna upoštevajoč velikost podjetij. Prvi izračun bo izdelan do konca meseca februarja 2017 in objavljen v okviru odgovora na to vprašanje.

Za dodatna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu: clani@zveza-zsis.si