Aktualne novice podjetij iz področja aktivnosti Zveze strojnih inženirjev Slovenije

YASKAWA
[inženiring in proizvodnja industrijskih robotskih celic ….]
DOMEL
[prejel zlato priznanje območne zbornice GZS za Gorenjsko za nov razvoj sesalne enote za baterijske sesalnike, začel proizvodnjo visoko-učinkovitih elektronsko komutiranih motorjev za pralne stroje in uradno odprl novo proizvodno lokacijo na Trati pri Škofji Loki ….]
DANFOSS
[digitalne rešitve za regulacijo in nadzor sistema daljinskega ogrevanja ….]
TPV
[skupina TPV prejela 6 regijskih priznanj za najboljše inovacije; 3 zlata priznanja, 2 srebrni in 1 bronasto ….]
MAHLE Electric Drives Slovenija
[družba je nominirana kot dobavitelj zaganjalnikov za motorje nove generacije priznanega proizvajalca kamionov SCANIA. Uspešni prvi koraki k uresničitvi strateškega cilja, to je vstop v kamionski segment ….]
IMP PROMONT
[v zaključni fazi projektiranja in izvedbe nekaj najzahtevnejših visokotehnoloških projektov za farmacijo, procesno industrijo in energetiko ….]
PODKRIŽNIK
[zlato priznanje SŠGZ za razvoj inteligentnega pogona za manipulacijo senčil…]
PLINOVODI
[družba zaključila javno posvetovanje o novem Razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028 ….]
PETROL
[Občini Šentjernej in Škocjan sta z družbo Petrol d.d., Ljubljana 5. junija 2018 podpisali koncesijsko pogodbo o izvajanju lokalne gospodarske javne dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Občini nastopata kot koncedenta, medtem ko družba Petrol d.d., Ljubljana prevzema vlogo koncesionarja. Petrol bo omrežje v občini Šentjernej zgradil do 30. 9. 2019, v občini Škocjan pa do 31. 12. 2019 ….]
ISKRA ISD
[Iskra ISD – na sejmu CWIEME Berlin s komponentami za elektromotorje ….]
LITOSTROJ POWER
[Litostroj Power bo skupaj s hčerinsko družbo ČKD Blansko Engineering moderniziral dve ikonični hidroelektrarni Limberg I in Kaprun ….]

Napovednik dogodkov, izobraževanj in aktivnosti ZSIS:

 • Izdaja znanstvene revije Svet strojništva, junij 2018
 • Seminar za osnovne in dopolnilne strokovne izpite strojne stroke; 17. 9. do 19. 9. 2018
 • Izdaja strokovno tehnične revije Plin – zemeljski plin; jesen 2018; 13.9.2018
 • Mednarodna konferenca Plin in plinske tehnologije 2018, Grand hotel Union, 13. 9. 2018
 • Akademija strojništva 2018, Cankarjev dom, 25. 10. 2018
 • Nasledstveno mentorstvo; delavnica november 2018, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Izdaja zbirke Tehnični predpisi 2018, december 2018

Tekoči projekti ZSIS: kratki opisi, trenutno stanje, cilji, prihodnje aktivnosti, vabila k sodelovanju

Akademija strojništva vsako leto združuje slovensko inženirsko moč ter dokazuje, da znamo in zmoremo uspešno sodelovati. Slavnostna Akademija strojništva bo 25. oktobra 2018 v Cankarjevem domu že tradicionalno povezala inženirje strojništva iz akademskega ter industrijskega področja in tiste, ki po tej poti še stopajo. Najboljšim in zaslužnim inženirjem se bomo poklonili na uradnem delu dogodka, sledilo bo družabno srečanje. Veselimo se sodelovanja in snidenja z vami.

Predvidene aktivnosti:  izvedba dogodka v Cankarjevem domu, 25. 10. 2018

V Zvezi strojnih inženirjev Slovenije želimo ozaveščati širšo domačo in tujo javnost o pomembnih dosežkih slovenskega inženirstva. Z namenom prikaza slovenske ustvarjalnosti smo prenovili odmeven projekt Razvito v Sloveniji – Created in Slovenia, ki je jeseni 2017 dobil novo prosto dostopno podobo na spletnem naslovu www.razvitovsloveniji.si/. Na Akademiji strojništva 2017 smo projekt otvoritveno predstavili javnosti. Spletno različico bomo obogatili tudi s tiskano, ki bo med drugim distribuirana in dana na razpolago zainteresiranim na vseh pomembnejših poslovnih in mednarodnih dogodkih. V zimskim mesecih v letu 2018 smo k sodelovanju povabili 39 razvojnih podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Nekaj jih je že pristopilo k sodelovanju, nekatere bomo še spomnili, da se pridružijo. Sodelovanje pri projektu je za podjetja brezplačno. Želimo si številčne udeležbe podjetij, saj bo le tako prikazan celoten mozaik slovenske ustvarjalnosti.

Predvidene aktivnosti: pozivi podjetjem za posredovanje gradiv v teku. Izdelava in objava spletne verzije junij  2018, tiskana verzija brošure oktober 2018.

Projekt Najboljši v najboljšem timu je bil prvič predstavljen na Akademiji strojništva 2017 z namenom učinkovitejšega povezovanja. Projekt je namenjen direktnemu strokovnemu inženirskemu sodelovanju študent – podjetje. Trenutno je v projekt vključenih 160 študentov strojništva, ki si želijo navezati stik z najboljšimi podjetji.

V obdobju 6 mesecev smo podjetja, ki so člani ZSIS, pozvali k oddaji ponudb. Odzvalo se je nekaj najbolj zainteresiranih podjetij, katerih ponudbe smo poslali na e-naslove študentov, vključenih v projekt.

K sodelovanju tekoče vabimo podjetja, da nam po e-pošti clani@zveza-zsis.si pošljejo ponudbe za sodelovanje s študenti strojništva. Študenti strojništva se lahko še vedno vključijo v projekt prek spletne prijave http://www.zveza-zsis.si/akademija/stik/.

Predvidena aktivnost: tekoči in posebni četrtletni pozivi podjetjem – članom ZSIS za posredovanje ponudb za študente strojništva; nadgradnja projekta za inženirje, ki že delajo v podjetjih in jih zanimajo ponudbe na trgu.

V letu 2018 Zveza strojnih inženirjev Slovenije pristopa k novemu projektu izobraževanja in delavnic ter priprave gradiv na temo prenosa kompetenc, odgovornosti in izkušenj v okviru nasledstvenega mentorstva.
Povprečna starost aktivnega prebivalstva Slovenije vztrajno raste in s povečanimi potrebami po strokovnem kadru se vedno pogosteje pojavljajo težave pri učinkoviti in polni zaposljivosti starejših struktur in učinkovitem in čim hitrejšemu usposabljanju mlajših zaposlenih. Poseben poudarek v teh razmerah je potrebno nameniti učinkovitemu skupnemu delu starejše in mlajše generacije in pozitivnim učinkom, ki jih različne generacije prinašajo v delovni proces in okolje.
Zveza strojnih inženirjev Slovenije bo v mesecu novembru izvedla prvo enodnevno strokovno delavnico, ki bo za člane Zveze in njihove zaposlene brezplačna. Na delavnici bodo predstavljeni ključni poudarki in pomembnost vzpostavitve nasledstvenega mentorstva za slovensko industrijo.

Predvidena aktivnost: Strokovna delavnica – nasledstveno mentorstvo, november 2018, prostori Gospodarske zbornice Slovenije, nosilec ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije je konec leta 2017 izdala novo zbirko tehničnih predpisov pomembnih za strojništvo, ki na enem mestu podajajo celovit pregled tehničnih na štirih ključnih področjih in sicer:

 • A-STROKA, kjer so zbrani vsi predpisi za splošno strojništvo (in druge inženirske stroke),
 • B-VARSTVO, kjer so zbrani predpisi o varstvu pri delu, varstvu zdravja in okolja, varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • C-POSLOVNI PREDPISI, kjer so zbrani pomembni predpisi za udeležence pri projektiranju ter zlasti pri odgovornem vodenju zahtevnih in posameznih del ter splošnih odnosih in obveznostih pri graditvi objektov in proizvodnih procesih,
 • D-evidenca zakonskih predpisov, ki so manj pomembni za strojno stroko in so razvrščeni pod D (s pripisano številko od 1 naprej).

Poleg zbirke predpisov v tiskani verziji je celotna nova zbirka tudi na CD-ju in sicer z vsemi predpisi, ki so izšli od januarja 1995 dalje.

Predvidena aktivnost:
Zbirka tehničnih predpisov 2017- 25% popust za nove naročnike
Zbirka tehničnih predpisov 2018; izid december 2018

Vabimo – sporočite nam in izkoristite ugodnosti:

 • promocija vašega podjetja
 • brezplačno prejemanje tiskanih in elektronskih publikacij ZSIS
 • ugodnosti za udeležence strokovnih izobraževanj ZSIS
 • sodelovanje na novih projektih in izzivih sodobnega inženirstva,…
Kontaktirajte nas