PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020

Mednarodna konferenca

Mednarodna konferenca PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020 se zaradi razmer v Evropi glede virusa COVID-19 prestavlja v leto 2021. Točen datum dogodka bo določen ob trajnejši umiritvi razmer in širši sprostitvi ukrepov v evropskem prostoru.

 

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

STANJE OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM IN PRIHODNOST PLINSKE INFRASTRUKTURE

 • Oskrba z zemeljskim plinom v Sloveniji in Evropi
 • Razvoj plinske infrastrukture in uvajanje novih plinov
 • Ali je vodik nov zemeljski plin
 • Mednarodni investicijski in razvojni trendi
 • Plin na poti v podnebno nevtralnost
 • Kaj smo se naučili iz epidemije koronavirusa

UVAJANJE TRAJNOSTNIH PROJEKTOV IN PLIN V PROMETU

 • Status pilotnih in demonstracijskih trajnostnih projektov v Sloveniji in Evropi
 • Plin za vozila / stanje in možnosti
 • Razvoj plinske infrastrukture za prehod na alternativne vire
 • Možnosti, ki jih ponuja UZP

NOVE PLINSKE TEHNOLOGIJE

 • Pametne meritve in sistemi vodenja
 • Plinska trošila
 • Plinomeri in plinski regulatorji tlaka
 • Odorizacija plina
 • Novi materiali

NAPRAVE; VZDRŽEVANJE IN VARNOST DELOVANJA

 • Periodika vzdrževanja in diagnostika
 • Ugotavljanje puščanj
 • Eksplozijska varnost
 • Sodobne metode vzdrževanja
 • Standardi in strokovna praksa
 • Na kaj nismo pomislili…