PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020
16. april 2020

Mednarodna konferenca
Grand hotel Union, 16. april 2020 ob 9:00

 VABILO: Preberite več>>

Spoštovani,
obveščamo vas, da Zveza strojnih inženirjev Slovenije s soorganizatorji v letu 2020 organizira že tradicionalno mednarodno konferenco

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2019

Konferenca bo v četrtek, 16. aprila 2020 v Grand hotelu Union v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri z naslednjimi okvirnimi ter ključnimi vsebinskimi sklopi:

 • Uvodna vabljena predavanja Zakonodaja, standardi, pravila
 • Novi viri za omrežja in energetsko upravljanje
 • Nove plinske tehnologije
 • Naprave in vzdrževanje

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na spletnih straneh:

ali na e-naslovu: info@siplin.si

Lep pozdrav,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije
Skupina za plin in plinske tehnologije

 

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

RAZVOJ IN INVESTICIJE

 • Mednarodni investicijski in razvojni trendi na področju zemeljskega plina
 • Razvoj plinovodnih omrežij in oskrbe z zemeljskim plinom
 • Primeri dobrih praks načrtovanih ali uspešno zaključenih energetskih projektov z uporabo plina
 • Vodenje in financiranje projektov, investicijske študije
 • Zakonodaja in regulativa na področju plina in energetskega upravljanja

PLINSKE TEHNOLOGIJE

 • Vodenje in upravljanje plinovodnih sistemov in naprav
 • Razvoj sodobnih plinskih naprav in tehnologij ter njihova uporaba za ogrevanje, hlajenje in tehnologijo
 • Zemeljski plin v transportu – polnilnice za vozila in vozila na zemeljski plin, cestni in ladijski transport
 • Komprimiranje in utekočinjenje zemeljskega plina in tehnologija za njegovo uporabo
 • Plinska tehnološka oprema (elementi, naprave, deli sistema, materiali, vzdrževanje…)

ZEMELJSKI PLIN, BIOPLIN, BIOMETAN IN NOVE VRSTE PLINOV V OMREŽJIH

 • Spremljanje in poenotenje kvalitete ter sestave plina v omrežjih
 • Proizvodnja in uporaba bioplina in biometana
 • Power to Gas in nove vrste plinov v omrežjih
 • Odorizacija plinov

ENERGETSKO UPRAVLJANJE

 • Energetsko upravljanje objektov
 • Ukrepi za energetsko prenovo in upravljanje – Priložnosti za zemeljski plin
 • Sodobne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost
 • Varnost, vzdrževanje in upravljanje energetskih naprav in sistemov

Lep pozdrav,
Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Organizatorji konference Plin 2017
PRVO OBVESTILO: Plin in plinske tehnologije 2019