Načrtovanje in vodenje projektov v okolju MS Project

Zaradi premalo prijav se seminar ne bo izvedel. Ponovno ga bomo razpisali septembra 2017.

Zveza strojnih inženirjev Slovenije in Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani organizirata delavnico:

NAČRTOVANJE IN VODENJE PROJEKTOV V OKOLJU MS PROJECT

Termin: 5. in 6. junij 2017
Čas trajanja: 2 dni (10 ur)
Kraj: Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana
Kotizacija: 100 EUR/udeleženca
Ciljna skupina:

 • Odgovorni za projektno vodenje v podjetjih.
 • Vodje projektov.
 • Vodje organizacijskih enot, ki se ukvarjajo s projekti.

Izvajalca:

 • Izr. prof. dr. Janez Kušar, Fakulteta za strojništvo, UL
 • As. dr. Lidija Rihar, Fakulteta za strojništvo, UL
Novo - projekti

Vsebina:

 • Projekti in projektno vodenja.
 • Razlika med projekti in običajno nalogo.
 • Cilji in strategije izvedbe projekta.
 • Razčlenitev vsebine dela na aktivnosti.
 • Oblikovanje mrežnega diagrama projekta.
 • Obvladovanja časa, virov in stroškov projekta.
 • Obvladovanje komuniciranja, tveganj, kakovosti in oskrbe projekta.
 • Praktični primer načrtovanja projekta z orodjem MS Project
 • Primer sočasnega obvladovanja več projektov.
Vodenje projektov

Vodenje projektov

2017-06-02T10:50:42+02:00