SI – Vabilo avtorjem

Plin, plinske tehnologije in
energetsko upravljanje 7. April 2017

Mednarodna konferenca

Grand hotel Union, 7. April 2017

OBVESTILO IN VABILO AVTORJEM

Spoštovani avtorji,

vljudno vabljeni vsi avtorji, ki želite s svojim strokovnim prispevkom obogatiti program konference PLIN, PLINSKE TEHNOLOGIJE IN ENERGETSKO UPRAVLJANJE, k pripravi in prijavi naslova strokovnega prispevka,
avtorjev in inštitucij, ki jih predstavljate s kratkim opisom vsebine vašega dela do vključno 15. januarja 2017 na naslov konferenca@iemgas.com.

V pomoč pri pripravi prijave in gradiva na spletni strani www.zveza-zsis.si in www.iemgas.com najdete zavihek s kratkimi navodili za pripravo.
Strokovni odbor konference bo vsem prijavljenim podal odgovor o pregledu in izboru prispevkov ter vključitvi v program konference do 30. septembra 2016.
Za vaš pozitiven odziv se vam v naprej najlepše zahvaljujemo.

Lep pozdrav,
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
IEMGas

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

RAZVOJ IN INVESTICIJE

 • Mednarodni investicijski in razvojni trendi na področju zemeljskega plina
 • Razvoj plinovodnih omrežij in oskrbe z zemeljskim plinom
 • Primeri dobrih praks načrtovanih ali uspešno zaključenih energetskih projektov z uporabo plina
 • Vodenje in financiranje projektov, investicijske študije
 • Zakonodaja in regulativa na področju plina in energetskega upravljanja

PLINSKE TEHNOLOGIJE

 • Vodenje in upravljanje plinovodnih sistemov in naprav
 • Razvoj sodobnih plinskih naprav in tehnologij ter njihova uporaba za ogrevanje, hlajenje in tehnologijo
 • Zemeljski plin v transportu – polnilnice za vozila in vozila na zemeljski plin, cestni in ladijski transport
 • Komprimiranje in utekočinjenje zemeljskega plina in tehnologija za njegovo uporabo
 • Plinska tehnološka oprema (elementi, naprave, deli sistema, materiali, vzdrževanje…)

ZEMELJSKI PLIN, BIOPLIN, BIOMETAN IN NOVE VRSTE PLINOV V OMREŽJIH

 • Spremljanje in poenotenje kvalitete ter sestave plina v omrežjih
 • Proizvodnja in uporaba bioplina in biometana
 • Power to Gas in nove vrste plinov v omrežjih
 • Izvajanje meritev in umerjanje
 • Odorizacija plinov

ENERGETSKO UPRAVLJANJE

 • Energetsko upravljanje objektov
 • Ukrepi za energetsko prenovo in upravljanje – Priložnosti za zemeljski plin
 • Sodobne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost
 • Varnost,  vzdrževanje in upravljanje energetskih naprav in sistemov
Obvestilo in vabilo avtorjem
Obvestilo in vabilo avtorjem
Obvestilo in vabilo avtorjem
2016-11-27T08:43:58+01:00