Navodila avtorjem

NAVODILA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PRISPEVKA
PLIN, PLINSKE TEHNOLOGIJE IN ENERGETSKO UPRAVLJANJE 2017

Spoštovani avtorji,

vljudno vabljeni vsi avtorji, ki želite s svojim strokovnim prispevkom obogatiti program konference, k pripravi in prijavi strokovnega prispevka do vključno 15. januarja 2017 na naslov konferenca@iemgas.com

Prijava naj vsebuje:
– naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku,
– navedba avtorjev prispevka z vsemi nazivi in podjetij oziroma inštitucij, ki jih zastopate,
– povzetek strokovnega prispevka v obsegu od 200 do 400 besed (v slovenskem in angleškem jeziku)
– navedba avtorja strokovnega prispevka, ki bo prispevek predstavljal in njegov kratek življenjepis.

Strokovni odbor konference bo vsem prijavljenim podal odgovor o pregledu in izboru strokovnih prispevkov ter vključitvi v program konference do 30. januarja 2017.

2016-11-27T11:13:05+01:00